Uzgoj Japanskih Prepelica

Kvalitetno matično jato, dobro izolovana prostorija, kavezi i inkubator su dovoljni za početak gajenja japansih prepelica. Već 45-og dana života počinju da nose jaja, veoma su plodne ako se drže u kavezima u jatu od 2 mužjaka i 5 ženki. Mada taj odnos može biti i 1 mužjak na 3 do najviše 4 ženke. Nose od 260-300 jaja godišnje. Što znači da nose svaki dan, ali samo ako su im uslovi gajenja odgovarajući. Prvenstveno hrana, temperatura i higijena. Posle godinu dana nosivost opada i tada se koristi njihovo meso. U hortikulturi se koristi đubrivo japanskih prepelica koje je takođe izuzetnog kvaliteta.

- Kavezni sistem je najčešći način držanja japanskih prepelica. Višespratne kavezne baterije mogu biti poluautomatske, ali i napravljene od žice i drveta ručno. Najpogodniji su kavezi u koje staje 12 prepelica a visina im ne sme preći 20 cm.

-Podni sistem se koristi za prepelice u uzrastu do 3 nedelje.

-Volijerski sistem je prirodni način gajenja japanskih prepelica na travnatoj površini. Takav način držanja je najcenjeniji u kulinarstvu i uzgajanju prepelica za lov.

Objekti za uzgoj

S obzirom da su prepelice poludivlje, živahne i plašljive ptice mora se voditi računa o njihovom smeštaju. Za gajenje prepelica potrebno je obezbediti prostoriju koja ima uvedenu struju i vodu. Jatu od 12000 prepelica dovoljna je površina od 25 m2.

Temperatura prostorije ne sme da bude manja od 18°C mada odlično podnose i visoke temperature i do 36°C. Jedinke za razmnožavanje se stavljaju u redove baterija na sredini postorije.Dok uz jedan zid obično idu kavezi za tov a uz drugi ogajalište i tople batrije.

U dodatne prostorije mogu da budu smešteni :

- Magacin za hranu, ambalažu i drugi materijal

- Inkubatori i aparat za prosvetljavanje jaja za nasad

Pošto su prepelice osetljive na promaju idealno je da ulaz u prepeličnjak bude iz magacina. Baterije u koje se smeštaju prepelice mogu da budu drvene za manja jata, ali se ipak metalni kavezi industrijske izrade preporučuju za veće odgajivače.

Za držanje u kaveznim baterijama potrebna je sledeća oprema :

- Inkubator

- Topla horizontalna odgajalica

- Vertikalna baterija sa grejanjem (ili topla baterija)

- Uspravna baterija bez grejanja (ili hladna baterija)

U podnom sistemu farme za gajenje prepelica poželjno je graditi po ugledu na fazanerije, sa zatvorenim objektima ispred kojih se nalaze veliki ispusti (volijere). Na 1m2 podnog prostora može se gajiti 80-100 ptica do uzrasta od 5 nedelja. Prilikom tova prepelica na 1m2 gaji se 70-80 ptica. U kaveznom sistemu gajenja potrebno je obezbediti 12,5-14,5 cm2 po ptici. Dok je u podnom sistemu potrebno obezbediti 130 cm2 po odrasloj ptici. Prlikom gradnje ispusta potrebno je obezbediti minimalno 1m2 za 5-10 ptica. U zajedničkim boksovima prepelice nose jaja po prostoriji te im nisu potrebna gnezda. Iz tog razloga je zahvalnije gajenje u kavezima. Odrasloj prepelici je potrebno 1,25-2,5 cm prostora na hranilici. Standardna pojilica od 3l dovoljna je za 80 pilića. Za odrasle je potrebno obezbditi 0,6 cm prostora na pojilici po ptici. Odrasle prepelice se lako navikavaju na pojilice i šolja pojilice. Stoga je jedna takva pojilica dovoljna za svakih 5 pilića.

Uslovi za uzgoj

Prostorije u kojima se uzgajaju prepelice moraju biti čiste i provetrene. Posebna pažnja prilikom provetravanja se mora obratiti na promaju koja se mora izbeći, jer veoma šteti prepelicama. Potrebno je obezbediti dobar sistem ventilacije jer prepelicama je neophodno 4-6 m3 svežeg vazduha po jednom kilogramu telesne mase na sat.

Optimalna temperatura za nosilje je od 20-22°C, a za brojlere 22-23°C. Vlažnost vazduha bi trebala da se kreće u rasponu od 60-75%. Svetlost je takođe veoma bitan faktor i mora biti prilagođena uzrastu ptica. U prvih 14 dana preporučuje se osvetljenje 24 sata. Od 14-tog dana do polne zrelosti potrebno je 12-to časovno osvetljenje. A za vreme nošenja jaja treba 16-to časovno osvetljenje.

Pre useljavanja u prostoriju treba izvršiti dezinfekciju i deratizaciju. Pristup drugim životinjama naročito glodarima treba onemogućiti jer mogu biti prenosioci raznih zaraza. Izvor zaraze i raznih oboljenja su i ostaci hrane u pojilicama, pa je zbog toga higijena pojilica veoma bitna. Čuvanje golubova ili živine se ne preporučuje u blizini prepelica. Kao ni premeštanje sa jednog mesta na drugo jer može dovesti do stresa i prestanka nošenja jaja i po nekoliko nedelja.

Pin It on Pinterest

Podelite sa prijateljima

Informišite vaše prijatelje o lekovitosti jaja japanskih prepeplica.