Inkubacija jaja japanske prepelice

Japanske rpepelice su zbog pripitomljavanja za uzgoj u kavezima izgubile svoj instikt ležanja na jajima, prirodan nagon leženja pilića. Mada ima slučajeva, gde su prepelice u podnom načinu gajenja, same ležale na jajima i izvodile mlade.

Za proizvodnju prepelica potrebna su prepeličija jaja i inkubator. Jaja nikako ne smeju biti iz frižidera i ne starija od 5 dana. Zbog toga se domaće japanske prepelice ležu veštački u inkubatorima. Reč inkubator potiče od latinske reči “incubation“ što znači nasađivanje jaja.

Da bi se proizvele prepelice potrebna su oplođena jaja. Za oplodnju jaja jedan od onovnih uslova jeste broj mužjaka i ženki u jednom kavezu. Prevelik broj ženki dovodi do slabe oplođenosti jaja, dok premali broj ženki uzrokuje povećanu potrošnju energije a samim tim povećanu potrošnju hrane. Najbolji odnos mužjaka i ženke je 1:3 ili 1:4. Svakodnevno pripuštanje mužjaka sa ženkama na 10-15 minuta obezbeđuje oplođenost jaja i do 80%. Ali ovakav način gajenja prepelica zahteva mnogo truda, vremena i prostora.

Vreme inkubacije

18dana

Polna zrelost sa

40dana

Za proizvodnju priplodnih jaja prepelice treba da budu starosti između 2 i 8 meseci, dobre kondicije i veoma aktivne

Jaja se sakupljaju 2-3 puta dnevno i odlažu u prostorije gde je temperatura 18-20°C a vlažnost vazduha 70%. Odlažu se u kartonske kutije pod uglom od 45% sa vrhom na dole. Jaja treba okretati svaki dan pod uglom od 45% i čuvati ih najduže 5 dana. Može i do 7 dana ali tada procenat izleženosti opada.

Pre stavljanja u inkubator jaja treba da miruju jedan dan pogotovo ako su transportovana prevoznim sretstvima. Odabrana jaja za nasad treba da su pravilnog oblika, bez ogrebotina, naslaga kalcijuma na ljusci i normalne pigmentacije. Prljava, zagađena i jaja sa malim pukotinama koje možemo uočiti sa lupom odmah treba odstraniti. Jaja za nasad ne smeju biti ni previše mala ni previše velika. Jaja težine od 11-12gr su najbolja, mogu biti težine i do 14gr u slučaju da ležemo prepelice za tov.Treba da su ovalnog oblika, da nisu izdužena a najidealnija jaja za nasad su jaja čili je odnos dužine i obima 1:2. Iskustvo je pokazalo da se iz jaja oblog vrha legu ženke, a iz duguljastih jaja mužjaci.

Inkubacija jaja japanske prepelice traje 17 dana + 12 sati. Jaja za inkubaciju pre stavljanja u inkubator moraju biti na sobnoj temperaturi a inkubator dezinfikovan i uključen sa podešenom temperaturom i vlagom 24 sata pre početka inkubiranja. Preporučuje se da se jaja stavljaju u inkubator ujutro.

Na našim prostorima postoje jednoslojni i višeslojni inkubatori. U jednoslojnim inkubatorima jaja se stavljaju u drvene ili plastične podloške pod uglom od 45°C. Temperatura se meri par milimetara iznad jaja, tako da termometar treba postaviti na jaja u takav položaj da se temperatura na njemu može jasno videti kada se u inkubatoru upali svetlo.

Sijalica u inkubatoru se pali kada se proverava temperatura i kada se vade pilići, nije potrebno da radi sve vreme. Temperatura prvih 15 dana treba da bude od 38,5-39°C. Ne bi trebalo da pređe 39°C jer embrion može da zamre. Zadnja tri dana temperatura treba da je za pola stepena niža.

Vlaga u periodu inkubacije je od 50-60% a u periodu izleganja pilića oko 80%. U prva dva dana inkubator se ne otvara i jaja se ne okreću. Ali počev od trećeg dana jaja se obavezno okreću 2-3 puta dnevno. Prilikom okretanja jaja se i hlade treći dan 2-3 minuta, četvrti dan se hlade 4 minuta i tako sve do 15-tog dana.

Pregledanje jaja se vrši posle 7 dana. Tada se odbacuju neoplođena jaja. Petnaestog dana jaja se prebacuju u fioku za izleganje i tada se ne preporučuje otvaranje inkubatora.

Izleganje pilića bi trebalo da počne 17-ti dan ako su svi uslovi do tada bili ispunjeni. Izlegli pilići se iz inkubatora vade nakon 24 sata. Za to vreme oni se osuše i mogu se prebaciti u tople baterije. Ovi pilići su zdraviji i jači nego pilići koji se izlegu u naredna 24 sata. Otprlike oko 10% tih pilića pati od slabih nogu ili deformacije prsta, što je tipična pojava kod prepelica. Iz inkubatora u tople baterije se prebacuju u plastičnim korpama sa grubim platnom na dnu da se pilići ne bi klizali i povredili.

U slučaju nestanka električne energije jaja treba izvaditi iz inkubatora i ohladiti na temperaturu od 15-18C. Po dolasku električne energije jaja se vraćaju u inkubatori postepeno zagrevaju. Tako će se izbeći zamiranje embriona ali će se izleganje pomeriti za koji dan.

Pin It on Pinterest

Podelite sa prijateljima

Informišite vaše prijatelje o lekovitosti jaja japanskih prepeplica.